بازی انبر و بلوک ایپکا | TONG & BLOCK GAME

212,000 تومان

روش بازی

پس از تشکیل تیم رقابت بین دو نفر برای ساختن الگوی روی کارت آغاز می‌شود. چالش بازی در این است که بازیکنان برای ساختن الگو فقط می‌توانند از انبر چوبی استفاده کنند و سریعاً قبل از حریف سازه را بچینند یک حرکت اشتباه کافی است تا سازه فرو بریزد این بازی در کنار سرگرمی و هیجان به تقویت مهارت دست تمرکز و سرعت عمل کمک می کند.

 

2 در انبار

بازی انبر و بلوک ایپکا | TONG & BLOCK GAME IPKA
بازی انبر و بلوک ایپکا | TONG & BLOCK GAME

212,000 تومان

فروش عمده