مجموعه ۸ جلد در یک کتاب نیما و مهارت های اجتماعی (آموزش و شکوفایی رفتارهای پسندیده)

240,000 تومان

در این مجموعه‌‏ی آموزشی سعی شده تا رفتارهای مهمی که سهمی در پرورش شخصیّت اجتماعی و فردی کودک دارد، توسط کارکتر نیما آموزش داده شود.

2 عدد در انبار

مجموعه ۸ جلد در یک کتاب نیما و مهارت های اجتماعی (آموزش و شکوفایی رفتارهای پسندیده)
مجموعه ۸ جلد در یک کتاب نیما و مهارت های اجتماعی (آموزش و شکوفایی رفتارهای پسندیده)

240,000 تومان

x

فروش عمده