کتاب اسمش چیه؟ ۵۲ شعر از شش شاعر

240,000 تومان

درون مایه ی اصلی این ترانه ها پیرامون آشنایی با انواع میوه ها، شناخت حیوانات اهلی، وحشی، پرندگان، آشنایی با لوازم آشپزخانه و کارایی آنها، وسایل شخصی، لوازم نقلیه، محیط اطراف و… می باشد که با هدف تقویت قوه ی تخیل در کودکان تهیه و چاپ شده است.

2 عدد در انبار

کتاب اسمش چیه؟ ۵۲ شعر از شش شاعر
کتاب اسمش چیه؟ ۵۲ شعر از شش شاعر

240,000 تومان

x

فروش عمده