کتاب تاتی کوچولو می‌خنده شیرینه مثل قنده : شناخت اعضای بدن (مجموعه تاتی کوچولوها ۱)

10,000 تومان

در این کتاب اعضای بدن کودک با عکس نشان داده شده است و برای هر عکس چند مصرع برای آن عضو از بدن نوشته شده است. 
هدف از نگارش این مجموعه آشنایی کودکان یک تا سه سال با اعضای بدن و حالت های مختلف رفتاری است. هر کدام از حالت ها با شعری زیبا و ساده و آهنگین و نمایش یک عکس به خوبی به تصویر کشیده شده است.

12 در انبار

کتاب تاتی کوچولو می‌خنده شیرینه مثل قنده : شناخت اعضای بدن (مجموعه تاتی کوچولوها ۱)
کتاب تاتی کوچولو می‌خنده شیرینه مثل قنده : شناخت اعضای بدن (مجموعه تاتی کوچولوها ۱)

10,000 تومان

x

فروش عمده