کتاب پرنده رو درخته می می نی شده شلخته (مجموعه ترانه های می می نی و مامانی ۱۲)

45,000 تومان

در کتاب «در خت و برگ  و ریشه می می نی پیدا میشه» می می نی سفارش‌های مادرش را از یاد می‌برد و در شلوغی خیابان، مقابل فروشگاه اسباب‌بازی می‌ایستد و گم می‌شود… حالا می می نی باید چه کار کند؟ 

13 عدد در انبار

کتاب پرنده رو درخته می می نی شده شلخته (مجموعه ترانه های می می نی و مامانی ۱۲)
کتاب پرنده رو درخته می می نی شده شلخته (مجموعه ترانه های می می نی و مامانی ۱۲)

45,000 تومان

x

فروش عمده