بازی آموزشی چرتکه چوبی بزرگ ایپکا | Abacus

238,000 تومان

با عملیات پایه ریاضی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم  و ارزش مکانی اعداد آشنا می شود.

1 در انبار

بازی آموزشی چرتکه چوبی بزرگ ایپکا | Abacus
بازی آموزشی چرتکه چوبی بزرگ ایپکا | Abacus

238,000 تومان

x

فروش عمده