بازی کارتی بشین! پاشو! بپر ! ( 2 دسته کارت بازی مهارت حرکتی) | نردبان

56,700 تومان

این بسته شامل 2 دسته کارت 50تایی است که کودکان با استفاده از آن‌، علاوه بر سرگرم شدن، مهارت‌های حرکتی و ادراک دیداری- فضایی خود را تقویت می‌کنند و توان، هماهنگی، تعادل و برنامه‌ریزی حرکتی شان را ارتقا می‌دهند. 

4 در انبار

بازی کارتی بشین! پاشو! بپر ! ( 2 دسته کارت بازی مهارت حرکتی) | نردبان
بازی کارتی بشین! پاشو! بپر ! ( 2 دسته کارت بازی مهارت حرکتی) | نردبان

56,700 تومان

x

فروش عمده