بازی کارتی چی بازی ؟ (2 دسته کارت بازی مهارت های زندگی) | نردبان

56,700 تومان

این بسته شامل 2 دسته کارت 50تایی است که بازی با آن‌ها کمک می کند:
کودکان مفهوم توالی را درک کنند؛ یعنی متوجه یک رویداد شوند و بتوانند درباره‌ی مراحل آن صحبت کنند.  

6 در انبار

بازی کارتی چی بازی ؟ (2 دسته کارت بازی مهارت های زندگی) | نردبان
بازی کارتی چی بازی ؟ (2 دسته کارت بازی مهارت های زندگی) | نردبان

56,700 تومان

x

فروش عمده