بازی کارتی (۳۶ کارت آموزش مهارت های زندگی) | نردبان

60,000 تومان

بسته آموزش مهارت‌های زندگی شامل 36 عدد کارت تصویری آموزشی هست.
یک طرف کارت رفتار نامناسب و پشت آن رفتار مناسب کشیده شده است .
ابتدا تعداد کمی از کارتها را انتخاب کنید و از کودک خود بخواهید در مورد رفتارهای مختلف توضیح دهد.

9 در انبار

بازی کارتی (۳۶ کارت آموزش مهارت های زندگی) | نردبان
بازی کارتی (۳۶ کارت آموزش مهارت های زندگی) | نردبان

60,000 تومان

x

فروش عمده