حروف الفبا و اعداد فارسی فومی آهنربایی مغناطیسی دانیتو راشین (۱۹۰ تکه) | Rushin MAGNETIC ALPHABET

198,000 تومان

190عدد حروف فارسی مغناطیسی کامل شامل
حروف، اعداد، چهار عمل اصلی ریاضی
دارای حروف اول، وسط، آخر، آخر چسبان
دارای کسره ، فتحه ، ضمه
آهنربا برای چسباندن حروف به تخته . هدیه ای آموزشی و جذاب بسیار عالی برای دانش آموزان و کودکان.

ناموجود

حروف الفبا و اعداد فارسی فومی آهنربایی مغناطیسی دانیتو راشین (۱۹۰ تکه) | Rushin MAGNETIC ALPHABET

ناموجود

فروش عمده