ست کاردستی کیت الکتریکی آزمایش علوم ۹ تکه (آزمایش الکتریکی لامپ و میدان مغناطیسی)

49,000 تومان

97 عدد در انبار

ست کاردستی کیت الکتریکی آزمایش علوم ۹ تکه (آزمایش الکتریکی لامپ و میدان مغناطیسی)
ست کاردستی کیت الکتریکی آزمایش علوم ۹ تکه (آزمایش الکتریکی لامپ و میدان مغناطیسی)

49,000 تومان

x

فروش عمده