ست ۸ عددی ابزار کاردستی مبتدی ایپکا مدل GB ۲۰۱۰

249,000 تومان

ابزار کاردستی ایپکا برای معرق کاری و ساخت ماکت مناسب است.

3 در انبار

ست ۸ عددی ابزار کاردستی مبتدی ایپکا مدل GB ۲۰۱۰
ست ۸ عددی ابزار کاردستی مبتدی ایپکا مدل GB ۲۰۱۰

249,000 تومان

x

فروش عمده