مجموعه آموزشی چیه صدای حیوونا ؟

75,050 تومان

استفاده از شعر و موسیقی کودکانه جهت درک بهینه کودکان
استفاده از تصاویر جذاب برای کودکان.
متحرک سازی تصاویر مطابق با کتاب جهت درک بهینه کودکان.
قرار دادن بازیهای فکری و جذاب در کتاب و CD 

17 عدد در انبار

مجموعه آموزشی چیه صدای حیوونا ؟
مجموعه آموزشی چیه صدای حیوونا ؟

75,050 تومان

x

فروش عمده