مجموعه داستان های پیامبران برای کودکان جلد سخت

180,000 تومان

مجموعه داستان‏‌های پیامبران برای کودکان، به داستان پیامبرانی که نام آنان در قرآن کریم آورده شده است، پرداخته تا کودکان با خواندن سرگذشت آن بزرگواران، از نکات آموزنده‌ی زندگی‌ ایشان پند بگیرند.

1 عدد در انبار

مجموعه داستان های پیامبران برای کودکان جلد سخت
مجموعه داستان های پیامبران برای کودکان جلد سخت

180,000 تومان

x

فروش عمده