مجموعه ی 4 جلدی آموزش نقاشی و رنگ آمیزی ( آدم ها ، حیوانات ،روییدنی ها ، منظره ها )

60,000 تومان

مجموعه ی فوق چهار جلد کتاب آموزش نقاشی را در قالب چهار بخش در خود جای داده است. هر بخش در ابتدا تعدادی شکل هندسی را به کودکان آموزش می دهد تا به مرور زمان و پیش رفتن در کتاب کودک بتواند با قرار دادن این اشکال در کنار هم تصاویر مختلفی ایجاد کند. 

14 در انبار

مجموعه ی 4 جلدی آموزش نقاشی و رنگ آمیزی ( آدم ها ، حیوانات ،روییدنی ها ، منظره ها )
مجموعه ی 4 جلدی آموزش نقاشی و رنگ آمیزی ( آدم ها ، حیوانات ،روییدنی ها ، منظره ها )

60,000 تومان

x

فروش عمده