کتاب این سر و دست و پاشه ناف نی نی کجاشه ؟ (مجموعه دالی بازی) | نردبان

58,500 تومان

کتاب این سر و دست پاشه کتابی است که نی نی دارد دالی موشه بازی می کند!
دالی موشی یکی از بازی های محبوب کودکان نوپا هست.
این کتاب نام اعضای بدن و محل آن را با کودک تمرین می کند.
در هر صفحه ای عبارتی نوشته شده که محل یکی از اعضای بدن را از نی نی می پرسد.
روبروی آن تصویری از یک نی نی کشیده شده که محل اعضا را با پوششی کاغذی پوشانده و شما می بایست پوشش کاغذی را بردارید تا عضو نمایان شود.
این بازی برای کودکان جذاب بوده و با تمرین کودک می تواند جای اعضای بدنش را روی تصویر و روی بدن خودش نشان دهد. 

ناموجود

فروش عمده