کتاب تاتی کوچولو باهوشه خودش لباس می‌پوشه : شناخت پوشیدنی ها (مجموعه تاتی کوچولوها ۷)

10,000 تومان

هدف از نگارش این مجموعه آشنایی کودکان یک تا سه سال با اعضای بدن و حالت های مختلف رفتاری است. هر کدام از حالت ها با شعری زیبا و ساده و آهنگین و نمایش یک عکس به خوبی به تصویر کشیده شده است.
 

1 در انبار

کتاب تاتی کوچولو باهوشه خودش لباس می‌پوشه : شناخت پوشیدنی ها (مجموعه تاتی کوچولوها ۷)
کتاب تاتی کوچولو باهوشه خودش لباس می‌پوشه : شناخت پوشیدنی ها (مجموعه تاتی کوچولوها ۷)

10,000 تومان

x

فروش عمده