کتاب تـاتی کوچولو آب می‌خواد خسته شده خواب می خواد : شناخت حالت های بچه ها (مجموعه تاتی کوچولوها ۶)

10,000 تومان

هدف از نگارش این مجموعه آشنایی کودکان یک تا سه سال با اعضای بدن و حالت های مختلف رفتاری است. هر کدام از حالت ها با شعری زیبا و ساده و آهنگین و نمایش یک عکس به خوبی به تصویر کشیده شده است.
 

2 در انبار

کتاب تـاتی کوچولو آب می‌خواد خسته شده خواب می خواد : شناخت حالت های بچه ها (مجموعه تاتی کوچولوها ۶)
کتاب تـاتی کوچولو آب می‌خواد خسته شده خواب می خواد : شناخت حالت های بچه ها (مجموعه تاتی کوچولوها ۶)

10,000 تومان

x

فروش عمده