کتاب شبی که من گاو شدم

15,000 تومان

در این داستان کودک به طور ضمنی با اجزای بدن این حیوان مفید و لزوم وجود هریک از اعضای بدن حیوان آشنا می‌شود.
حکمت و علم خداوند در یکایک اعضای بدن موجودات عالم هستی از پیام‌ها و درس‌های آموزنده این کتاب شاد و تخیلی می‌باشد.
در پایان کتاب شبی که من گاو شدم، کودک از خواب بیدار می‌شود و موضوع خواب را برای مادرش تعریف می‌کند.
پیام آموزنده داستان هم در انتهای کتاب از زبان مادر مطرح می‌شود. در پایان مادر، کودک را به شیر گاو برای صبحانه دعوت می‌کند.

ناموجود

فروش عمده