کتاب فرانکلین و روز دوستی (مجموعه داستان های فرانکلین)

43,000 تومان

ماجرای جشن روز دوستی است. فرانکلین برای همه‌ی دوست‌هایش کارت‌های زیبایی درست کرده است.
امروز در مدرسه جشن روز دوستی می‌گیرند و بعد از ساعت ناهار، بچه‌ها کادوهایشان را به دوستانشان می‌دهند.

ناموجود

فروش عمده