کتاب فرهنگ اعلام کودک

150,000 تومان

بچه ها اگر بخواهند معنی کلمه ای ساده مانند: اسب، کتاب، آدم و … را بدانند به سراغ فرهنگ فارسی می روند.
اما وقتی بخواهند درباره ی جانوری معروف (رخش)، کتابی معروف (شاهنامه) یا فردی سرشناس (ادیسون) اطلاعاتی به دست آورند، فرهنگ فارسی به آن ها کمکی نخواهد کرد و این جاست که باید به “فرهنگ اعلام” مراجعه کنند.
این فرهنگ کتابی است که درباره ی اسم های خاص اطلاعات می دهد.

1 عدد در انبار

کتاب فرهنگ اعلام کودک
کتاب فرهنگ اعلام کودک

150,000 تومان

x

فروش عمده