کتاب فرهنگ تصویری نی نی ها (وسایل خانه) – شهر قلم

15,000 تومان

کتاب فرهنگ تصویری خانه به معرفی وسایل موجود درخانه و یا به عبارتی معرفی وسایل مورد استفاده و نیاز روزانه در منزل می پردازد به این صورت که در هر صفحه یک وسیله به صورت فانتزی نقاشی شده است و نام آن به فارسی وانگلیسی در پایین نقاشی نوشته شده؛ تا ضمن آشنایی بصری کودک با وسیله نسبت به شکل نوشتاری آن به دو زبان شناخت پیدا کند و  یا ممکن است با دیدن لغت انگلیسی به آموختن زبان دوم تشویق شود.

1 در انبار

کتاب فرهنگ تصویری نی نی ها (وسایل خانه) - شهر قلم
کتاب فرهنگ تصویری نی نی ها (وسایل خانه) – شهر قلم

15,000 تومان

x

فروش عمده