کتاب فرهنگ تصویری نی نی ها (وسایل رفت و آمد) – شهر قلم

30,000 تومان

این کتاب با به تصویر کشیدن تعدادی وسایل نقلیه آن هم به صورت نقاشی های فانتزی از هر وسیله مثل قطار، اتوبوس، بالون سعی در آشنا کردن کودکان با این وسایل دارد.
به این صورت که در پایین همان صفحه که تصویر سیله نقلیه نشان داده شده است نام آن به فارسی و انگلیسی در پایین هر صفحه نوشته شده تا کودک با دیدن نوع نوشتاری نام آن وسیله با آن کلمه اشنا شده و البته با دیدن لغت انگلیسی آن برای آموختن زبان دوم تشویق شود.

3 عدد در انبار

کتاب فرهنگ تصویری نی نی ها (وسایل رفت و آمد) - شهر قلم
کتاب فرهنگ تصویری نی نی ها (وسایل رفت و آمد) – شهر قلم

30,000 تومان

x

فروش عمده