کتاب فرهنگ مصور جمله‌ها (مکمل فرهنگ مصور همخوان ها)

120,000 تومان

ویژگی های این کتاب، تکرار و تمرین 22 همخوان زبان فارسی در سطح جمله ها می باشد.
یعنی، علاوه بر این که یک آوای خاص در سطح کلمه قابل بیان و تمرین می باشد، وجود تصویرهای هدفمند در کتاب این امکان را می دهد که پس از آموزش های تخصصی توسط گفتار درمانگر، صدای یادگرفته شده، در قالب جمله های متنوع و متعدد تکرار و تمرین شود.  

3 در انبار

کتاب فرهنگ مصور جمله‌ها (مکمل فرهنگ مصور همخوان ها)
کتاب فرهنگ مصور جمله‌ها (مکمل فرهنگ مصور همخوان ها)

120,000 تومان

x

فروش عمده