کتاب لقب فرانکلین (مجموعه داستان های فرانکلین)

43,000 تومان

فرانکلین می‌خواهد وقتی بزرگ شد، یک ورزشکار مشهور شود.
تکلیف جدید بچه‌های کلاس این است که درباره قهرمانان ورزشی تحقیق کنند و نتیجه آن را به دیوار کلاس بچسبانند.

ناموجود

فروش عمده