کلاس اولی کتاب اولی ۱۷ مامان دینا دایناسور (سطح ۳)

40,000 تومان

پک کلاس اولی کتاب اولی (40جلدی) شامل :
کلاس اولی کتاب اولی 1 (سارا نترس) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 2 (ببر در تور) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 3 (مانا تب دارد) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 4 (توت در سبد) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 5 (سمور با دوستان) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 6 (مامان آناناس بابا آناناس) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 7 (اسبم دندان درد دارد) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 8 (برادرم رامان) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 9 (گربه ریزه کو ؟) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی10 (اردوی رنگی رنگی) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی11 (داروی بزی را کی می برد؟) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی12 (یک روز پر دردسر) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی13 (شیر شکمو و موش آشپز) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی14 (رستوران میمون) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی15 (بابا و سیرک آتش ) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی16  (کبوتر راننده) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی17 (مامان دینا دایناسور) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی18 (خوش آمدی آقا گرگه) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی19 (جناب خر و سه فسقلش) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی20 (مامان خرگوشه و گرگ گنده) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی21 (بابا برفی در شب یلدا) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی22 (آفرین به خودمان!) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی23 (سفینه ی فسقلوس) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی24 (فیل خجالتی) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی25 (عمه ذرت) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی26 (خواهر دوقلوی من ) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی27 (جادوگر جنگولکچی) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی28 (کارآگاه دلفین زبل) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی29 (عصر به خیر هواپیمای مسافر بری!) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی30 (نامه های خرسی جان) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی31 (جشن تولد ژه ژه) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی32 (بچه هیولا و اژدهای چشم ژله ای) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی33 (سرباز قلمبه و فرمانده مورچه) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی34 (عیدی عمو نوروز) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی35 (ضاطاظا غوله) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی36 (حمله ی آدم فضایی ها) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی37 (الاغ زحمتکش و همسایه های بازیگوش) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی38 (شاخه ی هشتم،ردیف وسط) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی39 (آرزوی غولچه برفی) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی40 (عمو طاس کباب) سطح پنج
می باشد.
پک کلاس اولی کتاب اولی (40جلدی) شامل :
کلاس اولی کتاب اولی 1 (سارا نترس) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 2 (ببر در تور) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 3 (مانا تب دارد) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 4 (توت در سبد) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 5 (سمور با دوستان) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 6 (مامان آناناس بابا آناناس) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 7 (اسبم دندان درد دارد) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 8 (برادرم رامان) سطح یک
کلاس اولی کتاب اولی 9 (گربه ریزه کو ؟) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی10 (اردوی رنگی رنگی) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی11 (داروی بزی را کی می برد؟) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی12 (یک روز پر دردسر) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی13 (شیر شکمو و موش آشپز) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی14 (رستوران میمون) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی15 (بابا و سیرک آتش ) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی16  (کبوتر راننده) سطح دو
کلاس اولی کتاب اولی17 (مامان دینا دایناسور) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی18 (خوش آمدی آقا گرگه) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی19 (جناب خر و سه فسقلش) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی20 (مامان خرگوشه و گرگ گنده) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی21 (بابا برفی در شب یلدا) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی22 (آفرین به خودمان!) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی23 (سفینه ی فسقلوس) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی24 (فیل خجالتی) سطح سه
کلاس اولی کتاب اولی25 (عمه ذرت) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی26 (خواهر دوقلوی من ) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی27 (جادوگر جنگولکچی) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی28 (کارآگاه دلفین زبل) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی29 (عصر به خیر هواپیمای مسافر بری!) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی30 (نامه های خرسی جان) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی31 (جشن تولد ژه ژه) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی32 (بچه هیولا و اژدهای چشم ژله ای) سطح چهار
کلاس اولی کتاب اولی33 (سرباز قلمبه و فرمانده مورچه) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی34 (عیدی عمو نوروز) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی35 (ضاطاظا غوله) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی36 (حمله ی آدم فضایی ها) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی37 (الاغ زحمتکش و همسایه های بازیگوش) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی38 (شاخه ی هشتم،ردیف وسط) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی39 (آرزوی غولچه برفی) سطح پنج
کلاس اولی کتاب اولی40 (عمو طاس کباب) سطح پنج
می باشد.
برای کودکان نوسوادی که درس‌های 11 تا 13 کتاب فارسی اول دبستان را تمام کرده‌اند و می‌خواهند مهارت بیشتری در خواندن کلمه‌های تازه و جمله‌های طولانی‌تر پیدا کنند.

8 عدد در انبار

کلاس اولی کتاب اولی ۱۷ مامان دینا دایناسور (سطح ۳)
کلاس اولی کتاب اولی ۱۷ مامان دینا دایناسور (سطح ۳)

40,000 تومان

x

فروش عمده