کتاب ما آگاهیم ۱۳ و ۱۴ (ما زود آشتی می‌کنیم! ما از عهده‌ی فشار همسالان برمی‌آییم!)

29,000 تومان

از آنجا که دوره دبستان یکی از بهترین دوره ها برای فرزندپروری و مهم ترین دوره برای پرداختن به آموزش های پیشگیرانه است و برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از برنامه های پیشگیرانه محسوب می شود، در کتاب پیش رو که مناسب گروه سنی “ب” و “ج” است، به آموزش مهارت های گوش دادن فعال، احترام و اتکا به نفس پرداخته شده است.

2 عدد در انبار

کتاب ما آگاهیم ۱۳ و ۱۴ (ما زود آشتی می‌کنیم! ما از عهده‌ی فشار همسالان برمی‌آییم!)
کتاب ما آگاهیم ۱۳ و ۱۴ (ما زود آشتی می‌کنیم! ما از عهده‌ی فشار همسالان برمی‌آییم!)

29,000 تومان

x

فروش عمده