کتاب ما آگاهیم ۱۷ و ۱۸ (همه از دروغ بدشان می‌آید! ما مراقب امنیت خود هستیم!)

29,000 تومان

از آنجا که دوره دبستان یکی از بهترین دوره ها برای فرزندپروری و مهم ترین دوره برای پرداختن به آموزش های پیشگیرانه است و برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از برنامه های پیشگیرانه محسوب می شود، در کتاب پیش رو که مناسب گروه سنی “ب” و “ج” است، به آموزش مهارت های رفتاری پرداخته شده است

 

3 عدد در انبار

x
کتاب ما آگاهیم ۱۷ و ۱۸ (همه از دروغ بدشان می‌آید! ما مراقب امنیت خود هستیم!)
کتاب ما آگاهیم ۱۷ و ۱۸ (همه از دروغ بدشان می‌آید! ما مراقب امنیت خود هستیم!)

3 عدد در انبار

x

فروش عمده