کتاب ما آگاهیم ۱۹ و ۲۰ (ما کمربند ایمنی را می‌بندیم! ما برای مواقع اضطراری آماده‌ایم!)

29,000 تومان

از آنجا که دوره دبستان یکی از بهترین دوره ها برای فرزندپروری و مهم ترین دوره برای پرداختن به آموزش های پیشگیرانه است و برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از برنامه های پیشگیرانه محسوب می شود، در کتاب پیش رو که مناسب گروه سنی “ب” و “ج” است، به آموزش مهارت های مراقبت از خود و احتیاط پرداخته شده است.

3 عدد در انبار

کتاب ما آگاهیم ۱۹ و ۲۰ (ما کمربند ایمنی را می‌بندیم! ما برای مواقع اضطراری آماده‌ایم!)
کتاب ما آگاهیم ۱۹ و ۲۰ (ما کمربند ایمنی را می‌بندیم! ما برای مواقع اضطراری آماده‌ایم!)

29,000 تومان

x

فروش عمده