کتاب ما آگاهیم ۲۱ و ۲۲ (ما از سیگار بدمان می‌آید! ما با مواد مخدر کاری نداریم!)

29,000 تومان

از آنجا که دوره دبستان یکی از بهترین دوره ها برای فرزندپروری و مهم ترین دوره برای پرداختن به آموزش های پیشگیرانه است و برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از برنامه های پیشگیرانه محسوب می شود، در کتاب پیش رو که مناسب گروه سنی “ب” و “ج” است، به آموزش مهارت های مراقبت از خود، جرئت ورزی و تفکر نقاد پرداخته شده است.

3 عدد در انبار

کتاب ما آگاهیم ۲۱ و ۲۲ (ما از سیگار بدمان می‌آید! ما با مواد مخدر کاری نداریم!)
کتاب ما آگاهیم ۲۱ و ۲۲ (ما از سیگار بدمان می‌آید! ما با مواد مخدر کاری نداریم!)

29,000 تومان

x

فروش عمده