کتاب ما آگاهیم ۳ و ۴ (ما خواندن را دوست داریم! ما ریاضی را دوست داریم!)

29,000 تومان

از آنجا که دوره دبستان یکی از بهترین دوره ها برای فرزندپروری و مهم ترین دوره برای پرداختن به آموزش های پیشگیرانه است و برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از برنامه های پیشگیرانه محسوب می شود، در کتاب پیش رو که برای گروه سنی “ب” و “ج” نگارش شده به آموزش مهارت سواد آموزی، رعایت انضباط و کنجکاوی پرداخته شده است.

3 عدد در انبار

کتاب ما آگاهیم ۳ و ۴ (ما خواندن را دوست داریم ! ما ریاضی را دوست داریم !)
کتاب ما آگاهیم ۳ و ۴ (ما خواندن را دوست داریم! ما ریاضی را دوست داریم!)

29,000 تومان

x

فروش عمده