کتاب ما آگاهیم ۵ و۶ (ما حریف عصبانیتمان می شویم! استرس به سراغ بچه‌ها هم می‌آید!)

29,000 تومان

از آنجا که دوره دبستان یکی از بهترین دوره های فرزندپروری و مهم ترین دوره برای پرداختن به آموزش های پیشگیرانه است و برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از برنامه های پیشگیرانه محسوب می شود، در کتاب پیش رو که برای گروه سنی “ب” و “ج” نگارش شده به آموزش مهارت های مقابله با خشم، کاهش فشار روانی، تقویت آرمیدگی و بدن آگاهی پرداخته شده است.

3 عدد در انبار

x
کتاب ما آگاهیم  ۵ و۶ (ما حریف عصبانیتمان می شویم ! استرس به سراغ بچه ها هم می آید !)
کتاب ما آگاهیم ۵ و۶ (ما حریف عصبانیتمان می شویم! استرس به سراغ بچه‌ها هم می‌آید!)

3 عدد در انبار

x

فروش عمده