کتاب ما آگاهیم ۷ و ۸ (زورگویی آزارمان می دهد! دعوا ناراحتمان می کند!)

29,000 تومان

از آنجا که دوره دبستان یکی از بهترین دوره های فرزندپروری و مهم ترین دوره برای پرداختن به آموزش های پیشگیرانه است و برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از برنامه های پیشگیرانه محسوب می شود، در کتاب پیش رو که برای گروه سنی “ب” و “ج” نگارش شده به آموزش مهارت های مقابله با زورگویی، ادب رفتاری و ادب کلامی پرداخته شده است.

3 عدد در انبار

کتاب ما آگاهیم ۷ و ۸ (زورگویی آزارمان می دهد ! دعوا ناراحتمان می کند !)
کتاب ما آگاهیم ۷ و ۸ (زورگویی آزارمان می دهد! دعوا ناراحتمان می کند!)

29,000 تومان

x

فروش عمده