کتاب ما آگاهیم ۹ و ۱۰ (ما همه باهم فرق داریم! هرکس یک جور است!)

29,000 تومان

از آنجا که دوره دبستان یکی از بهترین دوره ها برای فرزندپروری و مهم ترین دوره برای پرداختن به آموزش های پیشگیرانه است و برنامه آموزش مهارت های زندگی یکی از برنامه های پیشگیرانه محسوب می شود، در کتاب پیش رو که مناسب گروه سنی “ب” و “ج” است به آموزش مهارت های هویت یابی و شناخت نقاط ضعف و قوت پرداخته شده است.

3 عدد در انبار

کتاب ما آگاهیم ۹ و ۱۰ (ما همه باهم فرق داریم! هرکس یک جور است!)
کتاب ما آگاهیم ۹ و ۱۰ (ما همه باهم فرق داریم! هرکس یک جور است!)

29,000 تومان

x

فروش عمده